Współpraca

Modele współpracy

 

Model współpracy każdorazowo uzgadniany jest z Klientem, tak aby spełniał on oczekiwania i były w pełni funkcjonalny.

W zależności od potrzeb Klienta oraz od formy udzielanej pomocy prawnej Kancelaria oferuje:

  • współpracę doraźną – opartą na indywidualnym zleceniu sporządzenia pisma procesowego, opinii prawnej, informacji prawnej, analizy prawnej, udzielenia doraźnej porady prawnej lub wykonania innych czynności pomocy prawnej, w tym prowadzenia konkretnej sprawy na etapie przedsądowym lub sądowym.
  • współpracę stałą – opartą na stałej obsłudze prawnej i różnych formach kontaktu z Klientem. Podczas współpracy stałej, Kancelaria przewiduje możliwość wspierania Klientów w ich siedzibach, a także prowadzenie obsługi prawnej również za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej.

W przypadku długiego okresu współpracy stałej lub w innych uzgodnionych przypadkach Kancelaria przewiduje indywidualnie ustalane preferencyjne warunki dalszej współpracy.

 

Honorarium

 

Wszelkie szczegóły dotyczące finansowych warunków współpracy ustalane są z Klientami w drodze porozumień, które uwzględniają ich potrzeby, charakter sprawy oraz rodzaj świadczonych usług.

Wysokość honorarium w indywidualnej sprawie ustalana jest każdorazowo z Klientem. Honorarium to uzależnione jest m. in. od stopnia zawiłości sprawy oraz od wymaganego nakładu pracy Radcy Prawnego, koniecznego do wykonania zlecenia.

W przypadku stałej obsługi prawnej stosowane jest zazwyczaj wynagrodzenie ryczałtowe płatne miesięcznie, bez względu na zakres i ilość zleconych czynności i ilość rzeczywistego nakładu pracy Radcy Prawnego.

Kancelaria stosuje następujące formuły ustalania wynagrodzenia:

  • wynagrodzenie za dokonanie określonej czynności (udzielenie porady, sporządzenia pisma, udziału w rozprawie sądowej),
  • wynagrodzenie od jednostkowej sprawy (całościowy koszt prowadzenia sprawy, obejmujący wszystkie czynności i sporządzone pisma),
  • wynagrodzenie ryczałtowe.