Prawo cywilne

Reprezentujemy swoich Klientów w sprawach cywilnych, rodzinnych, spadkowych, a także doradzamy w zakresie sporządzania umów cywilnoprawnych.

Read more

Prawo rodzinne

Pomoc w zakresie prawa rodzinnego, w tym spraw o ustalenie kontaktów z dziećmi, ograniczenie władzy rodzicielskiej, spraw dotyczących orzekania o alimentach.

Read more

Prawo karne

Reprezentacja interesów osób pokrzywdzonych na skutek przestępstwa poprzez sporządzanie zawiadomień o jego popełnieniu, jak również subsydiarnych aktów oskarżenia.

Read more

Prawo administracyjne

Usługi w zakresie reprezentacji przed organami administracji publicznej, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Read more
Kancelaria oferuje stałą lub doraźną pomoc prawną. Model współpracy każdorazowo uzgadniany jest z Klientem, tak aby spełniał on oczekiwania i był w pełni funkcjonalny.
SZCZEGÓŁY

Radca Prawny

Bartosz Duda


Specjalizuję się w prawie cywilnym. Szczególnie interesują mnie zagadnienia z zakresu prawa zobowiązań, prawa rodzinnego oraz prawa spadkowego.

Czytaj dalej...